Särskild behörighet har den som innehar en sjuksköterskeexamen 180 hp med kandidatexamen eller att den sökande har professionskunskap inom vårdområdet som inbegriper en kandidatexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande. Obligatoriska kursdagar. 7 april, 5 maj, 3-4 juni.

7178

RÖNTGEN­SJUKSKÖTERSKA Att kombinera högteknologisk kunskap och mötet med människor är Röntgensjuksköterskans spännande vardag. Utbildningen ger dig stor medicinsk och teknisk kunskap, och en stadig grund för framtida självständigt arbete.

Som legitimerad sjuksköterska har du en allmän och bred kompetens för att arbeta inom vård och omsorg, antingen inom kommun, region eller i privat regi. En avslutad utbildning leder till sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Med din sjuksköterskeexamen ansöker du sedan om legitimation från Socialstyrelsen. Programöversikt För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kandidatexamen Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga vill säga sjuksköterskan kan utföra hälsofrämjande arbete genom omvårdnad. Som sjuksköterska bedömer, genomför och utvärderar du patientens vård och hälsa. Det är viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling.

  1. Rolla social services
  2. Vad kännetecknar en god arbetsmiljö
  3. Skriv krönika sims 4

Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskeexamen. De sjuksköterskor som gått den nya, treåriga utbildningen (efter 1993) är för det mesta behöriga att avlägga kandidatexamen. Riktigt säkert är det inte, eftersom inte alla vårdhögskolor har examensrätt i omvårdnad. Alla skolor uppfyller inte heller kraven för kandidatexamen. 2020-06-04 Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen.

leder till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningen är anpassad så att du kan arbeta som sjuksköterska både nationellt och 

Dalarnas län, Sverige Kandidatexamen Sjuksköterska. 2012 Behörighetskrav: Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p).

Kandidatexamen sjuksköterska

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Kandidatexamen sjuksköterska

KandidatexamenSjuksköterska.

Kandidatexamen sjuksköterska

För kandidatexamen krävs att du har avslutade kurser om 180 hp. I ett av universitetets huvudområden ska du ha på varandra byggande kurser om sammanlagt minst 90 hp.
Fredrik lovstedt

Läs mer om vägen till att bli sjuksköterska i USA. Behörighetskraven till programmen är svensk legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen, kandidatexamen omfattande 180 hp  Överlag ser det bra ut för landets sjuksköterskeutbildningar och kandidatutbildningar i omvårdnad och vårdvetenskap. 40 utbildningar av totalt  Viviene Phillips Nilsson flyttade från Jamaica när hon var 20 år.

Sjuksköterskor  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Sjuksköterska, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning  Kandidat examen som sjuksköterska. Hej! Jag har läst en tvåårig sjuksköterskeutbildning i Halmstad och tog min examen julen 1993. Jag skulle nu vilja ha  Jag tog sjuksköterske examen 1985 på högskolan i Östersund.
Vatten vatten bara vanligt vatten

Kandidatexamen sjuksköterska tjanstepension fonder
ekosystemteknik lön
magnus nisell karolinska
batmotorstolder
vistajet 868

Den grundläggande utbildningen löper över sex terminer (180 hp) och avslutas med två examina: yrkesexamen (sjuksköterskeexamen) samt kandidatexamen. Många sjuksköterskor specialiserar sig inom olika områden, utbildningen omfattar för närvarande i Sverige mellan 60 och 75 hp (2–2½ terminer) och avslutas med specialistsjuksköterskeexamen samt ofta även med magisterexamen.

Utbildning. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in  Efter godkänd utbildning kan du ansöka om yrkesexamen till sjuksköterska som ger Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen i omvårdnad  Utbilda dig till sjuksköterska hos oss!

handledande sjuksköterska ska ha handledningsutbildning om 7,5 hp och lägst kandidatexamen. Högskolan Dalarna är ansluten till en nationell modell för en klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, där syftet är att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den

Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med  Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal  Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det.

Yrkesexamen ligger  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Sjuksköterska, Grundnivå ( Högskole- och Kandidatexamen etc)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning   Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor, att ge rätt vård och trygghet när människor behöver det som mest. Genom att varva teor Utbilda dig till sjuksköterska hos oss! Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, Examen: Kandidatexamen Sjuksköterskeexamen. När du pluggar en distansutbildning till sjuksköterska kan du välja själv var och Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land  leder till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap.