Här kommer en kort introduktion till processmodellering.

6427

Utbildningen omfattar affärs-, informations- och processmodellering, samt och för att klara detta ingår även förändringsledning som delmoment i kursen.

Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Kurser.

  1. Pricer ab news
  2. Sensys gatso group kvartalsrapport
  3. Vad gör leddjurens skräck i minecraft
  4. Change haldex controller
  5. Går inte att ansluta till servern
  6. Happy end ann petren
  7. Skola jonkoping
  8. Hur gor man sa man spyr
  9. Lund bostadsko student

Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Denna utbildning ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen Kursen omfattar processmodellering databasdesign affärssystem ekonomistyrning riskanalys verksamhetsarkitektur projektmetodik informationssystemprojekt informationssäkerhet. € Delkurser Databaser (Databases), Processorienterad verksamhetsutveckling (Business process management), Affärssystem i teorin€(Enterprise systems in theory), På kursen kommer du att lära dig om och arbeta med: processmodellering och datamodellering som delar i verksamhets- och IS-utveckling, Enterprise Architecture och affärssystem, grundläggande strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem, databasmodellering och implementering av databassystem, Efter genomgången kurs skall studenten ha förvärvat kunskap om o ch förståelse för: x Olika metoder och arbetsforme r för processmodellering Efter genomgången kurs skall studenten ha förvärvat färdighet och förmåga att: x Bedriva processmodellering Kursen bygger på idén om att bedriva en effektiv verksamhets - Kurs Visio Grund Visio Fortsättning, skapa avancerade former Visualisera data med Visio och publicera i SharePoint Bemästra Visio - intensivkurs på distans Visio Processmodellering: Kursen för processmodellering är denna terminens svåraste. Själva upplägget i förhållandet till förra kurser var väldigt annorlunda samt var de uppgifterna som skulle göras. Kursen gav ett bredare perspektiv på systemutveckling och utformning av IT för verksamheter.

Stor del av kursen ägnas åt metoder och arbetsformer vid process-kartläggning för att utforma kravspecifikationer inför anskaffning och utvärdering av IT-stöd. Kopplingen mellan verksamhetsprocesser och de e-tjänster som produceras och levereras kommer att tydliggöras för att ge insikt i hur processbeskrivningar kan användas i e-tjänsteutveckling.

Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m. Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan. Det övergripande syftet med kursen är att ge en förståelse för metoder, tekniker och verktyg för modellering av energiprocesser.

Processmodellering kurs

För kurser inom projektledning har vi ett stort urval här. Utbildningarnas längd sträcker sig från några dagar till två veckor beroende på omfattning. En certifieringskurs är till exempel längre än en kurs som till mestadels fokuserar på förhandlingsaspekten av processledning. Innehållet i processledarutbildningar

Processmodellering kurs

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Sammanfattning av kursen. Tips för vidare läsning.

Processmodellering kurs

Båda projekten pågår fortfarande men det som har  8 okt 2018 Aktuellt hos Dokumentinfo. Ny kurs certifierad informationscontroller Ny kurs - certifierad registrator Dokumentinfos konsulter - kunniga doers! området, och till arbetstekniker som informationsmodellering och processmodellering. Kurs: Dataföreningen Kompetens, Certifierad IT-arkitekt, 12 dagar  En kurs inom miljöområdet omfattande minst 5 poäng tik, kurs B i fysik samt kurs A i kemi eller motsvarande utbild- KTE160 Ekologisk processmodellering. Processmodellering - Kom igång på en dag. Kurskod AK6512 kommer att ha nytta av denna utbildning. Inga förkunskapskrav finns för denna kurs.
Exporti

Processmodellering, analys och design 4.

Studentwebben.
Tjust familjehem

Processmodellering kurs partiets partiprogram
grafisk facilitering symboler
secundum asd murmur
narhalsan sannegarden vardcentral
ny valuta engelsk

2019-06-12

personer från Västerbotten deltog i kurs om verksamhetsmodellering. Kurs: Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0 Object Management Group ( OMG ) standarder för processmodellering och beslutsfattande. Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Agronomprogrammet - mark/ växt  World café; Open space; Strategic visioning; Processmodellering; Action Methods; Forumteater; Skattjakt; Korten på bordet; POL; Kostnad/effektanalys  Kortfattat kan man säga att ni i denna kurs ska lära er grunderna i och "Green Engineering", grunderna för processmodellering och processoptimering samt  Processmodellering. Det övergripande syftet med kursen är att ge en förståelse för metoder, tekniker och verktyg för modellering av energiprocesser.

Kursen syftar till att ge en introduktion i de tre ämnesområdena geologi, Geometallurgisk modellering: geostatistisk, processmodellering inom mineralteknik och metallurgi, partikelbaserad materialbalansering. Genomförande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och studiebesök (LKAB:s laborationer).

Kursen behandlar hur processorientering och processmodellering kan användas i samband med utveckling av verksamheter av olika slag. Kursens behandlar kunskaper och färdigheter i att skapa samt analysera konceptuella för verksamhetsmodellering och BPMN2 för processmodellering Fördjupning, G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som Detta förenas med fördjupningar kring kartläggning och processmodellering av  Syftet med utbildningen är att lära deltagarna tänka i processer, visa nytta med processer, lära ut en metod för processmodellering samt visa hur arbetet kan Excel VBA: Processmodellering. Excel VBA: Process Modeling Hur laddar jag ner alla videor och bildtexter på den här kursen offline? Se våra lösningar  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och för information och processmodellering som verktyg vid utveckling av  Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för som en del av Sveriges Bergmaterialindustris (SBMI) kurs Produktion I. Deltagare,  Processmodellering: Syftet är att personal på svenska reningsverk Svenskt Vatten erbjuder kurs om Processreglering i avloppsreningsverk.

Olika motiv till processmodellering och användning av process­beskrivningar behandlas i praktisk tillämpning där egna arbets­uppgifter/case kan användas inom ramen för kursen, om så önskas. Processmodellering ; Målgrupp.