Statens person­adress­register, SPAR Läs om SPAR. Hur kan vi hjälpa dig? Kan jag ta bort uppgifter på nätet? Kan jag bli struken? Vem får uppgifter

2158

Statens personadressregisternämnd är personuppgiftsansvarig för SPAR. Driften av SPAR får vara förlagd till en servicebyrå. 3 § Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd. Inhämtande av uppgifter 4 § Riksskatteverket och skattemyndigheterna skall i elektronisk form lämna uppgifter enligt 5 § lagen (1998:527) om det statliga personadress-

Kan jag ta bort uppgifter på nätet? Kan jag bli struken? Vem får uppgifter Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR.

  1. Campushallen receptionist timvikarie
  2. Teater utbildning goteborg

Information om vilka personuppgifter som  Och ett gäng IT-tekniker på SPAR-nämnden (Statens personadressregisternämnd) har nyligen själva Detta är enbart en förhandsgranskning  Statens personadressregisternämnd, Statistiska centralbyrån, Statens utlandslönenämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens kvalitets- och kompetensråd,  2008, kontrollerade vi adressuppgifterna via SPAR-registret (Statens personadressregisternämnd) och fick fram att kunden hade skyddat ID. STATENS VÄXTSORTNÄMND. BOX 1247 , 171 24 SOLNA Tel: 08 - 7831260. Branscher: Myndigheter · STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND. För frågor rörande det statliga personadressregistret (SPAR) kan Kunden vända sig till Statens personadressregisternämnd, se www.sparnamnden.se. 202100-3922, Statens personadressregisternämnd.

Statens Personadressregisternämnd. Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR.

Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadress- registret framgår att nämnden också är personuppgiftsansvarig för SPAR. Sammansättning. 2 § Nämnden består av högst nio personer.

Statens personadressregisternämnd

Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för Statens personadressregister (SPAR). Nämnden är också är personuppgiftsansvarig för SPAR.

Statens personadressregisternämnd

Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadress- registret framgår att nämnden också är personuppgiftsansvarig för SPAR. Sammansättning. 2 § Nämnden består av högst nio personer.

Statens personadressregisternämnd

Uppgifter. 1 § Statens personadressregisternämnd ansvarar för det statliga person-adressregistret (SPAR). Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret fram- SPAR, Statens personadressregister Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för Statens personadressregister (SPAR). Nämnden är också är personuppgiftsansvarig för SPAR. [1] Organisation statens personadressregisternämnd, SPAR-nämnden.
Super bilvård

Uppgifter.

kan göras hos SKK:s medlemsavdelning. Inloggning och sessionshantering.
Biomedicine jobs london

Statens personadressregisternämnd msci inc salary
fritzdorf kirche
jobba deltid sjukpenning
anita gradin commissioner
erns young

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid

28.

Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR. Information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktig uppgift etc. kan göras hos SKK:s medlemsavdelning.

utfärdad den 1 november 2007.Statens personadressregisternämnd ansvarar för det statliga personadressregistret (SPAR).Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressre Förordning (2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd Departement: Finansdepartementet Ikraft: 2008-01-01 Upphävd: 2009-01-01 Ändring, SFS 2008:1309. Omfattning: upph.

Uppgifter 1 § Statens personadressregisternämnd ansvarar för det statliga person-adressregistret (SPAR). Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret fram- Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd Departement: Finansdepartementet S3 Ikraft: 1998-10-24 Se hela listan på skk.se myndigheter är (antalet årsarbetskrafter inom parantes): Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) (1,5), Skiljenämn-den i vissa trygghetsfrågor (1,0), Resegarantinämnden (0,5), Pre-sstödsnämnden/Taltidningsnämnden (4,0), Småhusskadenämn-den (7,0) och Miljöteknikdelegationen (5,1).