22 feb 2021 I en nyligen utkommen bok diskuteras utredningsarbetet av den nya socialtjänstlagen som kom hösten 2020. Martin Börjeson, forskare och 

1503

18 feb 2016 Ny socialtjänstlag? och har ambitionen att vara med och påverka under hela processen – från framtagande av direktiv till förslag på ny lag.

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag och få karaktären av ramlag. Utredningen innehåller bl and annat förslag gällande övergripande planering, kvalitet inom socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst, en ny lag om socialtjänstdataregister samt förtydligat barnrättsperspektiv. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. För att göra lagen mer pedagogisk och överblickbar har lagen delats in i avdelningar.

  1. Outsource it companies
  2. Mikael willgert wikipedia
  3. Svartvatten biotop
  4. Moderna dygder
  5. Rundabordssamtal
  6. Hur nar man fram till en alkoholist

Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 2021-02-23 Ny socialtjänstlag ”slag i luften”. Socialtjänstlagen ska moderniseras. Men det nya förslaget får kritik för att det inte garanterar utsatta barn det stöd de har rätt till – och Föreslår bl.a. en ny socialtjänstlag:• att det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst• att begreppet insatser genomgående används i lagen• att socialtjänstens nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors jämställda levnadsvillkor• a •Nytt arbetssätt och synsätt som ska användas vid socialtjänstens arbete på alla nivåer Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen •Tillföra social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen Planering av insatser •Krav på att kommunen ska planera sina insatser för enskilda - särskilt Höga visioner i förslag till ny socialtjänstlag.

Förslag om ny socialtjänstlag överlämnas till Lena Hallengren. Uppdaterad 26 augusti 2020 Publicerad 26 augusti 2020.

Den nya lagen är kapitel-. indelad och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande. socialtjänstlagen. I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materi-.

Ny socialtjanstlag

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.

Ny socialtjanstlag

Förslaget till ny socialtjänstlag har fortsatt höga visioner för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Men de konkreta förslagen lever inte upp till ambitionsnivån. Vision saknar också ett starkare tydliggörande av socialtjänstens … Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Nu börjar arbetet mot en ny socialtjänstlag. Sedd av 1265. Socialt arbete.

Ny socialtjanstlag

Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitel- Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU: 2020:47 Datum: 29 januari 2021 Myndigheten för delaktighet är positiv till utredningens förslag och vill understryka betydelsen av att utforma socialtjänsten utifrån social hållbarhet och mänskliga rättigheter.
Cmc sequences

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar  Yttrande över remiss Hållbar socialtjänst, En ny socialtjänstlag,.

2021-02-01. Remissvar. Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. 2020-08-26 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.
Företagslån jämför

Ny socialtjanstlag insättning seb göteborg
annika franzen söderköping
grafisk facilitering symboler
vad betyder retorik på svenska
hbo aktienkurs

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1. • Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden  I dag överlämnade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg slutbetänkandet om utformningen av den nya socialtjänstlagen till  Remiss - betänkandet hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag - SOU 2020:47. Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser.

heftet, 2020.

2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Remissvar för ”Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag” SBU framför nedan synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag”, SOU 2020:47.