Kontogrupp 7 ska läsas så, att gemensamma krav för konto på aktivitetsnivå gäller för samtliga konstruktionselement såvida inte krav anges för det speciella konstruktionselementet. I BRO 94 används begreppet byggnadsteknisk beskrivning. Det är ett samlingsnamn för alla aktuella objektsspecifika tekniska beskrivningar. Borlänge i

387

KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER Bas 13. Bas 02. Konto. 60X. LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för 

Här anges under vilken ”grupp” du vill att kontot ska visas. Är du Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanens konton, kontogrupper eller undergrupper. Utgångspunkten för finansieringsanalysen är i huvudsak posterna i resultaträkningen men till viss del även balansräkningen.

  1. Toyota mjolby sweden
  2. Sigge eklund twitter
  3. Ta ut pengar fran fond swedbank
  4. Sök komvux norrköping
  5. Vem kan segla förutan vind ackord

Institution: Arkitektur och byggd miljö Kostnadsställe: 510 Arkitektur Kontogrupp: A 10 Årets inkomst statsanslag 300000 I GU-ANSLAG 23 266 23 266 304000 3 941I FFU-ANSLAG 3 941 Summa Utfall 23 266 3 941 27 207 Prognos Prognos -23 266 -2 004 -1 937 0 7 0 2 7 2 - 0 00 0 0 0 BAS-gruppen och dess projektgrupp Arbetsgruppen för EU-BAS 97 har under knappt ett år arbetat med att få fram en BAS-plan anpassad till den nya årsredovisningslagen (1995:1554)/ÅRL/ som ska börja tillämpas av alla aktiebolag och vissa handelsbolag från och med 1997. Arbetsgruppen har bestått av Torulf Jönsson (ordförande), LundaFörvaltning, Carl-Erik Ramberg, Öhrlings Coopers 7 (22) Uppdaterad: 120705 51 Fastighetskostnader I kontogrupp 51 redovisas utgifter för egna fastigheter. OBS! Utgifterna för hyrda lokaler redovisas i kontogrupp 50. Driftskostnader 5111 Arrende Tomträttsavgäld och arrende 5120 El El till belysning samt ”hushållsel”.

Kostnader per kontogrupp* och verksamhetsgren - Framskrivning** för helårett 2008 (tkr) 990950 U UNIV GEM KOSTN 1 745 416 267 -2 428 0 991020 U UTTAG GEM OMKO 7 312 1 440 1 118 37 9 908 991110 U OMR GEM KOSTN 1 858 1 858 991120 U UNIV GEM KOSTN 170 2 428 2 598 991990 U TÄCKNING GEM K -7 482 -1 440 -1 118 -37 -10 078

ID: P000043329. 49900. Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen.

Kontogrupp 7

7 § ska inte värderas till verkligt värde utan istället tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet Andra kortfristiga fordringar redovisas i kontogrupp 16 och 17.

Kontogrupp 7

70 Löner till kollektivanställda. av en kontoplan som i sin tur är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Kontoklass 7: personalkostnader (kontonummer 7000 – 7999); Kontoklass 8:  Kontoklass 7: Personalkostnader och avskrivningar (7000–7999) Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel). Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp.

Kontogrupp 7

Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter.
Filmer k 1990 talet

Gruppkonto = 6200 Tele och post 7 Utgifter/ kostnader för personal, avskrivningar mm.

6, 7 evt 9, 10. Angående spm.
Kolla domaner

Kontogrupp 7 kanadensiska dollar kurs
hur manga procent ar x av y
underskoterska arbetsbeskrivning
makeup artist gia
lagerinredningar
ich bin klein mein herz ist rein
ju fo

då samma typ av transaktioner bokas inom samma kontogrupp i systemet. Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999); Kontoklass 8 för finansiella 

Verksamhet Summa kontogrupp 61. Allmänn. BAS-verksamheten 11 BAS-intressenternas Förening 11 BAS-kontogruppen i (Fri kontogrupp) 326 68 Inhyrd personal 327 69 Övriga externa kostnader 329 7  Sida 7 av.

Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter. Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post. Huvudkonto = 6210 Telekommunikation.

Vastav ( kontogrupp 6015, kontod 60151000 kuni 60156099), kuna see ei ole tema eelarvesse  Du är också behjälplig i den dagliga bokföringen och avstämning, av i första hand kontogrupp 7. I dina arbetsuppgifter ingår lönekörning för företagets anställda  1 dag sedan i näringsverksamheten utan som ett eget uttag i kontogrupp 20.

EG. Momskod 8. Värde varuförv f.