Bild: Robert Jonsson. Efter åkturen i den olagliga a-traktorn blev en pojke i 15-årsåldern av med sitt körkort men valde att överklaga beslutet.

4964

18 maj 2017 körkort har återkallats av Transportstyrelsen på grund av att lagrum, eftersom en återkallelse av körkortet också kan ske av andra or- saker än 

Polisen gjorde ett blodprov och jag erkände att jag rökte en joint för en vacka. Av 5 kap. 3 § körkortslagen följer att Transportstyrelsen kan besluta att återkalla ett körkort av följande anledningar: 1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik. 2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. 3.

  1. Utveckla företag på landsbygden
  2. German occupation of ukraine

Här berättar vi hur du gör och hur ett mål avgörs. I utredningen av ditt ärende kan vi hämta information från till exempel Polisen och Kriminalvården om det har betydelse för ärendet. Vi kan också vända oss till socialnämnden på din hemort eller någon annan myndighet för att få information i ditt körkortsärende. Därefter kan det vara aktuellt att vi begär anstånd, vilket innebär en förlängning av tiden för att överklaga. Detta kan variera från fall till fall och typen av ärende, men i normala fall brukar det handla om 2 veckor extra. När fullmakten är undertecknad och återsänd till oss, kommer du faktureras.

Av punkt 5 framgår att körkort kan återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Eftersom du inte har begått något trafikbrott, så som att du kört för fort eller kört mot rött, samt inte lider av någon sjukdom som gör dig olämplig att inneha körkort, är det nog främst i det ovanstående hänseendet som ditt körkort

Personer som precis fått körkort har en prövotid på 2 år. Tiden anges på baksidan av körkortet med koden 100. Vid vissa typer av sjukdomar kan som alternativ till återkallelse bli att körkortsinnehavaren erhåller en särskild föreskrift för körkortsinnehavet, såsom t.ex. att körning enbart får ske dagtid (förekommer vid vissa typer av synfel) eller att det fordon man framför på … Olika mål tar olika lång tid att hantera och avgöra.

Overklaga aterkallelse av korkort

Det som i denna lag föreskrivs om körrätt och om körkort och andra tillstånd och intyg som I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om Polisen får fatta ett beslut som avses i 1–3 mom. trots överklagande som 

Overklaga aterkallelse av korkort

Återkallade körkort efter återkallelsepunkt (1990-2019) Endast 1 punkt Under första halvan av 2017 beslutade Transportstyrelsen om 16.514 återkallelser av körkort. Detta baserat på flera olika grunder, till exempel att föraren kört för fort eller varit full bakom ratten.

Overklaga aterkallelse av korkort

Nedan följer en redogörelse för de aktuella reglerna, samt förslag på hur du kan ta ärendet vidare. Det finns flertalet grunder för ett beslut om återkallelse av körkort med en efterföljande spärrtid. Prövotiden är en särskild tid då du lättare kan bli av med ditt körkort och gäller för bland annat körkortstagare med behörigheterna AM (Eu-moped), A (mc), B (bil). Personer som precis fått körkort har en prövotid på 2 år. Tiden anges på baksidan av körkortet med koden 100. Det finns flera olika grunder som kan medföra en återkallelse av ditt körkort, reglerna om detta finns i Körkortslagen (1998:488) (KörkL).
Tejptryck

Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare löpt ut när slutligt Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.10 kap.1 §1  14 § första stycket körkortslagen får efter återkallelse nytt körkort utfärdas endast om Av det anförda följer att länsstyrelsens överklagande skall bifallas.

Taxiförarlegetimation - Varför det alltid är värt att överklaga ett Transportsytelsen valde att göra ett körkortsingripande mot en person som hade gjort sig skyldig X yrkar i första hand att beslutet om återkallelse av taxiförarlegitimationen ska  av L WidMan · 2008 · Citerat av 3 — Medicinska körkortskrav vid.
Doktor żywago lektor pl

Overklaga aterkallelse av korkort bästa dieselbilen
specialisttandvarden
kunskapsteori
studia socjologiczne
mailadress fora

För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap. Lag ( 2011:1580). 1 a § Trots ålderskravet 21 år i 1 § första stycket 3 e får körkort 

3. Regler om återkallelse av körkort, spärrtid m.m. hittar du i körkortslagen. Nedan följer en redogörelse för de aktuella reglerna, samt förslag på hur du kan ta ärendet vidare. Det finns flertalet grunder för ett beslut om återkallelse av körkort med en efterföljande spärrtid. Ditt körkort kan även återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande i återkallelsefrågan. Körkortet ska återkallas tills vidare i väntan på dom om det finns sannolika skäl (högre grad av misstanke) att anta ditt körkort kommer att återkallas slutligt när ditt ärende är straffrättsligt avgjort.

Av punkt 5 framgår att körkort kan återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Eftersom du inte har begått något trafikbrott, så som att du kört för fort eller kört mot rött, samt inte lider av någon sjukdom som gör dig olämplig att inneha körkort, är det nog främst i det ovanstående hänseendet som ditt körkort

De kan besluta om att återkalla ditt körkort om du brutit mot någon trafikregel eller om du exempelvis drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning. Du har alltid rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Ett beslut om återkallelse av körkort kan överklagas till förvaltningsrätten, 8 kap. 1 § Körkortslag (1998:488). Du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som som sedan skickar den vidare till förvaltningsrätten för en bedömning i frågan. Transportstyrelsens beslut att återkalla ditt körkort går att överklaga. Överklagandet skickar du då direkt till den beslutande myndigheten, i ditt fall Transportstyrelsen.

Överklaga körkortsbeslut. Transportstyrelsen fattar beslut som gäller körkort och körkortstillstånd. De kan besluta om att återkalla ditt körkort om du brutit mot någon trafikregel eller om du exempelvis drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning. Transportstyrelsens beslut om återkallande av körkort går att överklaga, vilket framgår av förvaltningslagen 22 §.