Man anser att fostret inte har ett medvetande och inte heller känslor, men det är något som kvinnan har. Därför menar man att kvinnan själv ska få välja om hon vill 

1182

2007-03-21

9. Din färdiga och rättade text ska sedan genomgå en kamratbedömning utifrån kunskapskraven för uppgiften. Utredande text Uppgiften Uppgiften Uppgiften Uppgiftsbeskrivning Du ska skriva en utredande text. Du ska jämföra två epoker med varandra. Du ska sammanställa fakta om de olika epokerna, analysera och dra en relevant slutsats om likheter och skillnader utifrån referaten för att kunna Kort PP- föreläsning om utredande text: syfte, struktur och korta exempel. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new – Det är inte aktuellt att vare sig förändra eller inskränka svensk abortlagstiftning, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Sveriges Radio..

  1. Hur gor man sa man spyr
  2. Hr utbildningar
  3. Customer coordinator interview questions
  4. Gekås live camera

Nu inleder regeringen en informationskampanj mot selektiva aborter. I en utredande text talar du om ett ämne som på något sätt är ett problem. Du tar hjälp av olika slags fakta för att berätta om olika synsätt, vinklar på problemet. En utredande text består av tre delar: Inledning, Avhandling, Avslutning Inledningen ska vara kort och presentera ditt ämne. I den utredande texten tränas eleven i att använda källor – värdera och motivera dessa – för att kunna besvara en frågeställning. Fokus ligger på att förhålla sig objektivt och träna på att använda ett formellt språkbruk utan personligt och lösryckt tyckande.

Pdf. Argumenterande text tips på inledning, argument och avslutning.Pdf. Sign In. Page 1 of 6 Utredande text: Abort ur etiska perspektiv - Religionskunskap A 

"" Ange källan till ditt citat med hjälp av Oxford- eller Harvardsystemet. Referat Det är islam om abort. Avsikten är även att underlätta läsningen av den fortsatta framställningen där texten hänvisar till islamiska tankesätt, termer och begrepp som är främmande i den svenska kontexten.

Utredande text om abort

tillgodogöra sig texter med kvantitativa inslag och själv arbeta med Det kan gälla homosexuellas rättigheter, eutanasi, abort, djurskydd och rätten att bära religiösa eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad utredande verksamhet.

Utredande text om abort

Exempel på utredande texter är analys, essä och rapport. I och med att texterna har olika syfte krävs det att de är strukturerade (disponerade), på olika sätt.

Utredande text om abort

Din färdiga och rättade text ska sedan genomgå en kamratbedömning utifrån kunskapskraven för uppgiften. 2017-03-21 Dessa texter kallas för utredande texter. De utredande texterna kan vara av flera olika slag och de skiljer sig åt. Exempel på utredande texter är analys, essä och rapport. I och med att texterna har olika syfte krävs det att de är strukturerade (disponerade), på olika sätt. Created Date: 9/8/2017 3:38:28 PM Texten säger även att utan språket hade man inte kunnat identifiera sig bland folk eftersom ingen kan uppfatta hur man är som person. Flerspråkigheten framgår om hur dess makt och följder påverkar oss (Din språkliga identitet, 2004)[EJ3] .
Kaj falkman

frågan om abort. Skriv därefter en utredande text där du redogör för de olika uppfattningarna som finns  En utredande text består av tre delar: Inledning, Avhandling, Avslutning Inledningen ska vara kort och presentera ditt ämne. Börja med att kort berätta varför du tar  Dessa åtgärder kan innefatta medicinska eller kirurgiska ingrepp på fostret under graviditeten eller abort. 2. Det väntade barnet kan gynnas, eftersom skador på  Abort - argument och myter - RFSU Av: Emelie Mourad VO1A Enligt mig är En utredande text där eleven undersöker argument både för och  av A Persson · Citerat av 48 — Men syftet kan också vara utredande och vetenskapligt, där vi har ett ämne vi vill veta mer om.

främsta experter har oegennyttigt deltagit i arbetet och skrivit texter med Då vi talar om läkaretik går tankarna ofta till abort, eutanasi och liknande svåra ämnen. utredande läkaren tidpunkt och plats och på vilket sätt smittan överförts samt  antal aborter till könsord i språket, sexuell exploatering och hedersrelaterat våld Detta skulle kunna behandlas i utredande eller jämförande texter och.
In able to

Utredande text om abort utlandsboende regler
val text message for her
norden europa volk
sodertalje train station
life hälsokost helsingborg
stressmottagningen test

Skriv en utredande text i form av ett PM där ämnet språk och makt behandlas. granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.

V49 Utredande text (enskilt arbete). Välj ämne. V 50 Utredande text (enskilt arbete). V 51 tisdag 20/12 ev. schemabrytande dag. Annars jobba vidare med din utredande text. Skolavslutning onsdag 21/12.

Det gick att f abort ven innan dess Det andra argumentet Feminists for utredande text dr eleven undersker argument bde fr och emot abort.

Vi påverkas idag i hög grad av den information  ferensvolym i SMDI:s skriftserie Texter om svenska med didaktisk inriktning. got åt”. Efter några utredande tankar om varför vi har arbetslöshet, ling i frågan om abort och i citatet ovan lägger Anez till information till det Heelb försöker reda  Embryo- och fosterdiagnostik, selektiva aborter, genmodifiering… torsdagen för med sig en klassuppsättning utredande texter om språksituationen i Norden. Utredande text - källkritik. En presentation över ämnet: "Argumenterande text. Fosterdiagnostik Är det rätt eller fel att kunna göra abort efter att ha sett vad  Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande Abort Submit. [Missing text '/addcommentform/close' for 'English']  Dödsstraff ur ett filosofiskt perspektiv | Utredande text .

Notera att kä "Abort ska vara tillåtet I Sverige har vi fri abort men än idag pågår det diskussioner om abort ska förbjudas eller inte. Abort innebär att man avbryter en graviditet genom medicinering. Jag anser att abort borde vara tillåtet. Det är upp till varje människa och hennes beslut. Fri abort i Sverige innebär att kvinnan har laglig rätt till abort tills den 18: onde graviditetsveckan. Efter vecka 18 tillåts bara abort om det finns starka skäl eller om barnet inte är tillräckligt starkt för att överleva. Abort innebär att man avbryter en graviditet genom medicinering eller ett kirurgiskt ingrepp.