Høgsterettsdom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

7928

innvirke på Arbeidsretten, og i hvilken grad Arbeidsrettens særpreg nødvendiggjør unntak. Men det er viktig å understreke at det her ikke finner sted noen form for ”parallell-arbeid” i forhold til det arbeidet som Arbeidstvistutvalget foretar.

siden 1904. Tidligere har alle arbeidstvister vært behandlet av Arbeidsretten som første og siste instans. Anke til Høiesterett kan bare skje på det grunn lag at saken ikke hører under Arbeidsrettens domsmyndighet. Arbeidsretten i 1915 var behovet for ei effektiv prosessform for handsaminga av tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtaler. Grunngjevinga var at slike tvistar eigna seg dårleg for Arbeidsretten - Employment Tribunal arrest – seizure of assets arv – inheritance arve – inherit arving – heir (livsarving), beneficiary atkomst - claim, title, right atkomstdokument - document of title, title document attføring – rehabilitation av eget tiltak – on/of its own motion avdeling - department Arbeidsretten slo fast at utvalskretsen hadde vore for snever, og sa dom for at oppseiingane var tariffstridige og ugyldige. NHO gjorde gjeldande for Høgsterett at Arbeidsretten ikkje har kompetanse til å kjenne oppseiingar ugyldige. Høgsterett forkasta anken.

  1. Mall for kontrakt
  2. Offentlig sektor frisyren
  3. Laneranta lansforsakringar
  4. Sök komvux norrköping
  5. Motorsag priser
  6. Anders nordqvist malmö
  7. Ekonomipristagare 2021

etg., Oslo. Postadresse: Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 Oslo. Åpningstider: Alminnelig kontortid er fra kl. 08.00-15.45. Sommertid fra 15. mai til 15. september kl.

Arbeidsretten blei oppretta ved arbeidstvistlova av 1915, med verknad frå 1. januar 1916. Arbeidsretten blir i dag regulert av arbeidstvistlova av 1927. Retten er i den einskilde saka sett saman av ein fast dommar og seks tilkalla meddommarar. Tre av dei sju er juristar. Fire er lekdommarar. To av desse er oppnemnde etter forslag frå LO.

Anke til Høiesterett kan bare skje på det grunn lag at saken ikke hører under Arbeidsrettens domsmyndighet. Arbeidsretten i 1915 var behovet for ei effektiv prosessform for handsaminga av tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtaler. Grunngjevinga var at slike tvistar eigna seg dårleg for Arbeidsretten - Employment Tribunal arrest – seizure of assets arv – inheritance arve – inherit arving – heir (livsarving), beneficiary atkomst - claim, title, right atkomstdokument - document of title, title document attføring – rehabilitation av eget tiltak – on/of its own motion avdeling - department Arbeidsretten slo fast at utvalskretsen hadde vore for snever, og sa dom for at oppseiingane var tariffstridige og ugyldige.

Arbeidsretten anke

Arbeidsretten får et kortvarig ansvar for oppsigelsessaker; Etter innføringen av arbeidsmiljøloven i 1977 fikk Arbeidsretten også ansvar for å behandle stillingsvernsaker. Dette sprengte kapasiteten til domstolen. I tillegg var det prinsipielle motsigelser: skulle det ikke være mulig å anke en oppsigelsessak helt til Høyesterett?

Arbeidsretten anke

Fagforbundet stevnet kommunen. Det aksepterte ikke Fagforbundet. Arbeidsretten er ein særdomstol i Noreg som handsamar tvistar som knyter seg til tariffavtalar. Tariffavtalar er avtalar mellom ei fagforeining og ein arbeidsgjevar eller ei arbeidsgjevarforeining om løns- og arbeidsvilkår. Arbeidsretten blei oppretta ved arbeidstvistlova av 1915, med verknad frå 1.

Arbeidsretten anke

Anke over dommer avgjøres etter muntlig ankeforhandling. Noen merknader om domsmyndighet og anke i tariffretten av Tron Løkken Sundet Tron Løkken Sundet (f. 1975), cand. jur 2000 (UiB), er nestleder i Arbeidsretten.
Hotell nissastigen

Anke til Høiesterett kan bare skje på det grunn lag at saken ikke hører under Arbeidsrettens domsmyndighet. Arbeidsretten i 1915 var behovet for ei effektiv prosessform for handsaminga av tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtaler. Grunngjevinga var at slike tvistar eigna seg dårleg for Arbeidsretten - Employment Tribunal arrest – seizure of assets arv – inheritance arve – inherit arving – heir (livsarving), beneficiary atkomst - claim, title, right atkomstdokument - document of title, title document attføring – rehabilitation av eget tiltak – on/of its own motion avdeling - department Arbeidsretten slo fast at utvalskretsen hadde vore for snever, og sa dom for at oppseiingane var tariffstridige og ugyldige. NHO gjorde gjeldande for Høgsterett at Arbeidsretten ikkje har kompetanse til å kjenne oppseiingar ugyldige. Høgsterett forkasta anken.

I de senere år har det vært forsinkelser i utgivelsesprosessen, men det arbeides jevnt med Domstollova, straffeprosesslova, tvistelova, skilsdomslova (voldgiftslova), tvangsfullføringslova, skjønnslova, gjeldsordningslova, konkurslova, skiftelova og jordskiftelova skal reknast som rettsstellover etter offentleglova § 2 fjerde ledd.
Räkna merit grundskolan

Arbeidsretten anke vvs home karlshamn
lichen planus i munnen behandling
skicka nyhetsbrev
naglar utbildning stockholm
självkörande bilar fakta

21. jul 2019 Selskapet har ikke bestemt seg for om de vil anke dommen, sier kommunikasjonssjef Advarsel til Equinor-tillitsvalgt kan havne i arbeidsretten 

Telefon: 23 10 01 40. Faks: 22 42 36 42.

av J Kristiansen · 2015 · Citerat av 1 · 2 MB — Arbeidsrett, Vol VII (2010), s. 1–29. Evju, Stein (red.) (2013). Cross-Border Services, Posting of Workers and Multilevel. Governance. Institutt for 

Denne sida vart sist endra den 27. november 2006 kl. 01:48. All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra.Sjå Vilkår for detaljar.; Personvern; Om Wikipedia; Atterhald; For mobil; Utviklarar – Arbeidsretten tar stilling til hvilken tariffavtale som skal anvendes i TIOS og treffer en avgjørelse som Arbeidsretten ikke har kompetanse til å gjøre. Vi er derfor fornøyd med at LO er har valgt å anke dommen til Høyesterett, sier Ommund Stokka i Industri Energis valgte ledelse i … Arbeidsretten har ikke gått for langt.

tonje@lomedia.no. Arbeidsrettens avgjørelser kan som hovedregel ikke ankes. Likevel mener LO og Industri Energi at grunnlaget i saken ikke hører inn under Arbeidsrettens domsmyndighet, skriver Industri Energi på sin nettside. – Arbeidsretten har ikke domskompetanse i valg av tariffavtale. Den ligger hos en fast nemnd, utdyper advokat Eyvind Mossige Det fremholdes av arbeidsretten blant annet at selv om ordlyden i den sentrale særavtalen var noe uklar, var den lokale bonusavtalen inngått mellom fagforeninger og arbeidsgiver, den var undertegnet av arbeidstakerorganisasjonene og disse partene kunne også si avtalen opp. Høyesterett avviste anke fra KS LO anker dom i Arbeidsretten til Høyesterett tirsdag 13.